Publicatie: Dosering prednison en kans op remissie

De standaardbehandeling van autoimmuun hepatitis bestaat uit prednison en azathioprine. In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van inductiebehandeling met een hoge dosis prednison (1 mg/kg) of een lagere dosis prednison (0,5 mg/kg).

Patiënten met een lagere startdosering prednison kwamen even vaak in remissie als patiënten met een hogere dosering. Een lagere dosering van prednison is dus effectief en zal minder bijwerkingen geven dan een hogere dosering prednison.


In deze berichten geven we korte samenvattingen van het onderzoek dat gedaan is door de autoimmuun hepatitis werkgroep. Een volledige lijst met publicaties vind u hier. Hier kunt u ook de link naar het volledige artikel vinden.