Optimale thiopurine dosering

Hoeksteen in de behandeling van AIH is prednison, waarmee meestal uitstekende resultaten worden gezien. Al sinds de jaren ’60 worden thiopurines bijgestart als steroid sparend middel. Therapie is vaak langdurig. Naast het voorkomen van ziekte progressie en relapse, is het minimaliseren van bijwerkingen ten gevolge van de behandeling een belangrijk streven. Om dit te bewerkstelligen kan worden gestreefd naar monotherapie met thiopurines, ofwel het elimineren van steroiden uit het behandelregime. De optimale dosering van thiopurines om dit te bewerkstelligen is niet bekend. Europese en Amerikaanse richtlijnen verschillen in de manier waarop thiopurines gedoseerd worden. Lokale gebruiken en expertmeningen bepalen vaak de keuze voor gehanteerde doseringen. In dit onderzoek worden de steroid doseringen in twee verschillende thiopurine doseringsregimes vergeleken. Hiermee hopen we de meest optimale strategie voor het instellen van monotheprapie met thiopurines te vinden.

Voor meer informatie over dit project, klik hier.

 

Om een patiënt aan te melden, klik hier.