Long term therapy

Behandeling van AIH is vaak langdurig, meestal levenslang, met immuunsuppresieve medicatie. Hoewel deze medicijnen ook op lange termijn vaak goed worden verdragen, zijn er bij andere ziektebeelden wel negatieve effecten beschreven van het langdurig gebruik van steroiden en thiopurines. Bij de behandeling van AIH worden echter vaak lagere doseringen van beide genoemde medicamenten gebruikt. Het is tot nog toe onbekend of deze lagere doseringen tot dezelfde lange termijn bijwerkingen leiden. In deze studie zal bij patienten die al langere tijd medicatie gebruiken aan de hand van botdichtheidsmetingen, bloedsuikerspiegels, een vragenlijst en doseringen medicatie worden onderzocht of het veilig is de middelen langere tijd te gebruiken en of er een verschil is tussen gebruik van verschillende medicatie regimes.

Voor meer informatie over deze studie, klik hier.