Publicatie: Histologische kenmerken AIH

In februari 2015 werd onderstaand artikel gepubliceerd in Histopathology. 

In het artikel de resultaten van onderzoek naar belangrijkste histopathologische kenmerken van AIH. Leverbiopten van (nog onbehandelde) AIH patienten zijn vergeleken met biopten van patienten met (nog onbehandelde) virale hepatitis. Er wordt gerapporteerd over belangrijke, onderscheidende kenmerken, zoals emperipolese en rosette formatie. 

Assessment of the histopathological key features in autoimmune hepatitis.

de Boer YS, van Nieuwkerk CM, Witte BI, Mulder CJ, Bouma G, Bloemena E.

Histopathology. 2015 Feb;66(3):351-62